Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Kwestia zwrotu zamówień wyprodukowanych wg. specyfyfikacji konsumenta

1. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020. nr 287 t.j.) o prawach konsumenta "prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, [...] w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb".

2. Należy zaznaczyć, że podobnie stanowią wytyczne Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

3. Wyjaśnienie dodatkowe: Wspomniany wyżej wyjątek wskazany w ustawie nie został wprawdzie szczegółowo zdefiniowany, ale należy rozumieć go w tej sposób, że obejmuje on np. towary, dla których konsument podał specyfikację, na przykład wymiary (zasadniczo chodzi o towary tworzone na podstawie wytycznych konsumenta) albo towary, które zgodnie z życzeniem konsumenta mają mieć określone cechy indywidualne lub towary, które muszą być indywidualnie sprowadzone na potrzeby konkretnego zamówienia i które nie stanowiły części ogólnej, kierowanej do nieoznaczonego kręgu osób, oferty przedsiębiorcy itp. Pojęcie specyfikacji/personalizacji należy w tym kontekście rozumieć w taki sposób, że towary są co do zasady unikalne i wytwarzane zgodnie z indywidualnymi życzeniami i wymaganiami określonymi przez konsumenta i uzgodnionymi z przedsiębiorcą.

pixel